Pages

Thursday, 16 December 2010

నేను లేకుండా.. నువ్వెళ్లగలవా...!!


మాటి మాటికీ...
వెళ్ళిపోతానంటావు
ఎక్కడికి వెళ్తావు
ఎలా వెళ్తావు
రావడం నీ ఇష్టమే..
పోవడమూ నీ ఇష్టమేనా...?!

నీకు ప్రాణం పోయడం తెలుసు
ప్రాణం తీయడమూ తెలుసు
అదెలాగంటావా...?

నా ముఖంలో పట్టరాని సంతోషాన్ని చూడు
ప్రాణం పోయడం ఏంటో తెలుస్తుంది
నా ముఖంలో భరించలేని దుఃఖాన్ని చూడు
ప్రాణం తీయడం ఏంటో చెబుతుంది

అయినా...?

కంటిపాపనొదలి కనురెప్ప దూరమవుతుందా
గుండెగది నుండి మనసు వేరుపడుతుందా

గాలినొదలి ఎంత దూరం వెళ్తావు
వెలుగునొదలి ఎక్కడ దాక్కుంటావు
నీరు లేకుండా బ్రతగ్గలవా
మాట లేకుండా మసలగలవా
చూపు లేకుండా నడవగలవా
దారి లేకుండా దాటగలవా

నేను లేకుండా.. నువ్వెళ్లగలవా...
నువ్వు లేకుండా నేను...

బ్ర....త....క....గ....ల....నా...!