Pages

Wednesday 9 January 2013

నేనిలా... ఎలా...?!!వాడిపోయిన పువ్వులా
మూగబోయిన మురళిలా
వేకువరాని చీకటిలా
నువ్వు లేని నేనిలా... ఎలా..?

మనసు లేని రాయిలా
గుండె బొమ్మ ఉందెలా
ముసురుకమ్మిన మబ్బులా
నీ ప్రేమ లేని నేనిలా.. ఎలా..?

కంటి చెమ్మ ఊరడించి
బుగ్గల దోసిలి నింపితే
సందె కాంతి ఎరుపెక్కదా
నువ్వు రాని నేనిలా.. ఎలా..?

కంటి భాషకు కరుణించి
మనసు భాషను మన్నించి
చేతి భాషకు పులకించి
పరుగులెత్తావ్ నువ్విలా...
పరవశించాను ప్రేమలా...

ఉన్నాను.. నేనిలా..
నువ్వున్న నేనులా... ఇలా...!!!