Pages

Monday 24 June 2013

సాగిపో... నిన్ను నీవు మల్చుకుంటూ...!!                             తనువంతా నెర్రెలతో
                             తడిలేని గొంతుకతో
                             తడబడే మాటలతో
                             నిట్టూర్పు ఆవిర్లతో
                             జాలిలేని మేఘాల్ని
                             శపించలేని అశక్తతతో
                             నీటిబొట్టుకోసం తపించే "నేలమ్మ"లా...

                             అసహనపు నిట్టూర్పుతో
                             బాధ్యతల బరువుతో
                             నిగ్రహపు నిరసనలతో
                             ఆగ్రహపు ఆక్రందనతో
                             పలవరిస్తున్న "మనసమ్మ"ని
                             ఊరడించమంటూ......
                             ఘనీభవించిన దుఃఖ మేఘాల్ని
                             ఒడిసి పట్టుకున్న నయనాల్ని
                             ఎంత వేడుకున్నా...
                             జాలిలేని ఆ మేఘాలకు మల్లే
                             ఎంతకీ వర్షించేవేం...?

                             ఛిద్రమైన బ్రతుకు ఆశల్ని గుదిగుచ్చి
                             జీవితపు గుడ్డకు అతుకులేస్తూ
                             జ్ఞాపకాల కొలిమిలో కాలి కాలి
                             రాటుదేలిన నిజానివై
                             నిబ్బరంగా సాగిపోవాలేగానీ

                             బేల అవకు మిత్రమా...?

                             కన్నీళ్లే కత్తులై ప్రశ్నిస్తుంటే...
                             ఇక కన్నీళ్లకి చోటెక్కడ
                             
                             జీవన సమరంలో సిపాయినై
                             అలుపెరుగని సమరానికి
                             సై అనటం తప్ప...!!!


Sunday 16 June 2013

అదంతే... నాన్నా....!!ఆయన ఎక్కడున్నాడు
ఎప్పుడో పోయాడుగా
నాకైతే నమ్మబుద్ధే కాదు
నమ్మనంటే నమ్మనని
ఉన్నావని వాదిస్తాను

కాసిన్ని విచిత్ర నవ్వుల్ని
మరికొన్ని చిత్రమైన మాటల్ని
ఇంకొన్ని జాలి చూపుల్ని
నా ముందు విసిరేస్తుంటారు
పిచ్చిది కాబోలు అనుకుంటూ...

ఇంట్లో అడుగుపెట్టింది మొదలు
నాన్నా... నాన్నా.. అంటూ
నీ ముందు ప్రత్యక్షమై
వసపిట్టలా వాగి వాగి
ఆనక ఆకలి గుర్తొచ్చి
అమ్మ దగ్గరికి పరిగెడితే...
ఏంటో దీని పిచ్చిగానీ
తనలో తాను గొణుక్కుంటూ
కంటినిండా నీటితో..... అమ్మ

ఇంట్లో ఉన్నన్నాళ్లూ
నీ చుట్టూ తిరుగుతూ
అల్లర్లు, అలకలు, ఫిర్యాదులు, కబుర్లు
ఒకటేమిటి..
ఇద్దరం మాటాడేసుకుంటుంటే
కుళ్లు సంగతి పక్కనబెట్టి
అందరూ హాశ్చర్యంతో
నోర్లు వెళ్లబెడుతుంటే
ఎంతగా నవ్వుకుంటామో
కదా నాన్నా...!

లేని నిన్ను తల్చుకుంటూ
ఉన్న ఫొటోను నిమురుతూ
నాలో నేను మాట్లాడుతుంటే
జనానికి హాశ్చర్యమూ
అమ్మకి కంటినిండా నీరూ...

ఏం చేయను..
నువ్ లేవంటారు
కాదు...
మాతోనే ఉన్నావంటాను
ఎవ్వరూ ఒప్పుకోరు
నేను అస్సలే ఒప్పుకోను...
అదంతే... నాన్నా....!!

ఇన్నాళ్లూ నీ చేతుల్లో నేను...
ఇప్పుడు నా గుండెల్లో నీవు...
అదంతే... నాన్నా....!!


Friday 14 June 2013

క్షణాలే యుగాలైనా..!!పగలయితే క్షణాల్ని
రాత్రయితే నక్షత్రాల్నీ... లెక్కపెడుతూ
తనువంతా కళ్లతో
నీ కోసం చూస్తుంటానా

ఓ క్షణం మెరుపులా
అలా వచ్చి ఇలా మాయవుతుంటావు
అయినా
ఆ క్షణకాలపు నీ సాన్నిధ్యం
గుండె లోతుల్లోంచి వస్తోందా
అన్నట్టుండే నీ పిలుపూ
ఎంత బాగుంటాయో

అందుకే.....
క్షణకాలపు మెరుపువైనా
క్షణాలు యుగాల్ని సైతం లెక్క చేయకుండా
కళ్లలో వత్తులేసుకుని మరీ
నీ కోసం ఎదురు చూస్తుంటా...!!